Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal bir vergi reformu sürecinde hedefler ve vergilemeye yönelik beklentiler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F., Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Vergi Sistemi'nin çağdaş bir nitelik kazanması yönünde 1925 yılında Aşarın kaldırılması ile başlayan reform girişimleri, günümüze kadar (gerçek anlamda reform olarak değerlendirilmesi tartışmalı olan değişiklikler varsa da) süregelmiştir. Bu çalışmada öncelikle, vergi reformu kavramı tanımlanmaya çalışılacak, ve vergi politikasının kamu gelirleri ile ilişkisine vergi reformu penceresinden bakılacaktır. Vergi reformunun geçmişten günümüze yaşadığı değişim süreci ve bu süreçten beklentiler, bu reformun mali etkinlik hedefi olarak ele alınmış; dolayısıyla da vergi tabanı ve vergi oranlarının tekrar düzenlenmesi gibi kavramların reforma yönelik niteliğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Şüphesiz vergi reformu söz konusu süreçte reform hedeflerine yönelik tek başına ele alınan bir kavram değildir. Bu bağlamda reform kriterlerinin mali teşvikler çerçevesinde ele alındığı ve etkinliğinin izlendiği süreç, vergi reformunun yapısal özelliklerini anlamak için daha anlamlı kabul edilmektedir. Dolayısıylada çalışmamızda vergi reformu sürecinin daha geniş bir mali olgu olarak irdelenmesi ve gelişmekte olan ülkelerde etkin işleyen ve uygulanabilir bir vergi reformunun neyi ifade ettiği ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The tax reform process in Turkey, which has started in 1925, comes today with its pros and cons (moreover some of them can't name as reform, too). In this study, we will try to explain the meaning of tax reform and the way that leads us to that process. Then we will look from tax policy and public revenue sides of the reform and tax reform which related to public revenues will be looked at the framework of tax reforms. As it is widely known, changes and expectations differs in time and that also changes the taxation realities that affect on expected process are considered as a financial target, and the qualities of consepts like the tax base and the regulated tax rate are deal with in the process. Certainly, tax reform is not only consept relating to tax reform in the same process in eachother. Hence, the process that can be called as fiscal efficiency tax reform in the framework of financial encouragement is accepted meaningfull for understanding the structurel futures of tax reforms. For understanding the realities, criterias and other structural features we will have to see tax reform as a much complicated phenomenon. And also for that reason, the process of tax refeorm should be more extensived financial phenomenon and this study focuses on how to create an efficient and applicable tax reform in developing countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :