Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin azgelişmiş ülkelere etkileri

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arasında başta ekonomik olmak üzere siyasal sosyal, kültürel açıdan bütünleşme büyük ölçüde sağlanmıştır. Bu süreç sadece gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri de etkilemiştir. Çalışmanın amacı küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkilerini ortaya koymak, çeşitli örnekler üzerinden konuya açıklık getirmektir. Eldeki veriler ışığında, az gelişmiş ülkeler arasından seçilmiş ülkelerin süreçle birlikte net kazanç veya kayıpları analiz edilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Together with the globalization process, political, social, cultural and especially economical integration between countries have been realized substantially. This process have effected developing and less developed countries as well as developed countries. The purpose of the study is to present the effects of globalization on less developed countries and make the subject clear through various examples. In light of the current data, the aim is to analyze the net benefits or losses of the selected countries (among the less developed countries) together with the process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :