Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kamusal bir mal olan çevrenin korunmasında karbon vergisi ve etkinliği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, karbon vergisinin etkinliği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda karbon vergisinin gerek statik, gerekse dinamik açıdan etkili bir piyasa temelli araç olduğu, devlete ek gelir sağladığı, ancak işletmeler için ek bir maliyet unsuru oluşturduğu, çevrenin korunmasında ise elde edilen vergi gelirlerinin alternatif enerji üretimi için kullanılmadığı ve gerekli olan küresel çaplı politikaların uygulanmadığı bulgularına erişilmiştir. Bu doğrultuda ekonomik açıdan olumlu etkileri olan karbon vergisinin çevrenin korunmasında yeterince etkin kullanılmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Effectiveness of carbon tax has been investigated in this study. As a result, accessed to findings about carbon tax. From dynamic and static aspects it is an effective market based tool, it provides additional income to government, but it brings additional cost to businesses, it is not used to produce alternative energy for protection of environment and required global policies is not implemented. In this context, it is concluded that carbon tax has economic impacts, but it is not used used effectively to protect environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :