Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazakistan’da değişim sürecinde ortaya çıkan siyasal partiler ve hareketler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Değişim sürecinde (1990-1995) Kazakistan'da birçok siyasal parti ve hareket ortaya çıkmıştır. Birinci kategoride; Kazakistan Milli Partisi "Alaş", Azat Yurttaş Hareketi ve Şeltoksan Milli Demokratik Partisi gibi Türk dünyası birliği fikri gibi uluslar üstü amaçlar taşıyan partiler yer alırken, ikincisinde Komünist Partinin devamı olan ve çeşitli şekillerde rejime destek veren ve az çok kozmopolit olan Kazakistan Komünist Partisi, Kazakistan Halkın İşbirliği Partisi ve Kazakistan Halk Kongresi Partisi gibi siyasal partiler bulunmaktadır. Üçüncü kategoride ise Müslüman Kadınlar Ligi ve Nevada Semey Anti-nükleer Hareketi gibi partiler üstü kurum ve kuruluşlar ele alınabilir. Bunların dışında bir de dördüncü kategori olarak nitelendirilebilecek Lad Slav Hareketi ve Kazakistan Rus Toplumu gibi Kazakistan'da yaşayan azınlıklar tarafından kurulan kültür ve yardımlaşma dernekleri mevcuttur. Bu bildirinin amacı yukarıda ortaya konulan ve değişim sürecinde Kazakistan'da ortaya çıkan siyasal hareketlerin sınıflamasını ve çözümlemesini yapmaktır.

Özet İngilizce :

During the transformation process (1990-1995) a lot of political parties and movements came into existence in Kazakhstan. Whereas in the first group there were parties like Alash, Azat and Sheltoksan, that pursued more or less a Panturkic policy, in the second group it existed cosmopolitan and government supporting parties like Communist Party, Kazakhstani People Cooperation Party and Kazakhstan People Congress. Third category deals with the supra-national parties and institutions such as League of Moslem Women and Nevada- Semipalatinsk Anti-nuclear Movement. Above all of these organizations there are some cultural and aid associations like Lad-Slave Movement and Russian Society, which were founded by Slavic minorities living in Kazakhstan. This article aims to categorise and analyse the political parties and associations that appeared during the transformation process in Kazakhstan.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :