Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalkınmada kentleşme ve konut politikalarının önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınmanın en önemli basamaklarından biri de kentlerin durumudur. Kentlerin kalkınmışlığı; konut ihtiyacı, suç oranı, ulaşım, trafik sorunu, kişi başına düşen gelir, sosyal aktiviteler ve kent sakinlerinin bu aktivitelere katılımına varana kadar çok sayıda ölçütü barındırmaktadır. Günümüzde, kentleşmedeki sorunlar, gelir dağılımındaki uçurumlar, kırsal alanların yaşamaya elverişli alanlar olmaktan çıkması kentlerde ciddi konut sorunları ortaya çıkarmıştır. Göç, yoksulluk ve popülist politikalar çarpık kentleşmeyi ve dolayısıyla konut ihtiyacını körüklemiştir. Çalışmada, kalkınmada kentleşme ve konutun önemi ve konut üretimine dair yürütülmüş çalışmaların konut ihtiyacını karşılamadaki yeterliliği değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkiye açısından durum ele alınmış; konut sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak yürütülmüş politikalar ile son olarak öneriler dile getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the most important step of development is conditions of the cities. Development of the cities consist on lots of measurements such as, habitation need, crime rate, transportation, traffic trouble, per capita income, social activities and participation of the citizens to those activities. Currently, troubles in urbanization, injustice in income distribution, termination of the livability of the rural areas and such conditions have created serious habitation problems in cities. Immigration, poverty and populist policies have boosted up the unplanned urbanization and therefore, have boosted up the need for habitation. In this study, the importance of urbanization and housing in development and the sufficiency of the pre-managed studies about housing production to meet the increasing housing need have been examined. Turkey's conditions have been studied afterwards; housing problems and policies which had been managed as a solution to those problems have been stated and finally suggestions for the solution to those problems have been mentioned.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :