Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaldor tipi harcama vergisi ve türk vergi sistemine uyumu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Devlet kamusal ihtiyaçlardan doğan kamusal hizmetleri karşılamak açısından etkin bir rol oynamaktadır. Devlet gelirlerinin en önemli kalemini oluşturan vergilerin tahsil edilme zorunluluğu bu noktada en mühim husustur. Bu hususta devletler en etkin ve verimli vergi tahsili uygulamaları arayışı içine girmişlerdir. Uluslararası literatürde ''Expenditure Tax'' olarak ifade edilen bu vergileme modeli dilimize ''Harcama Vergisi'' olarak girmiştir. Nicholas Kaldor'un 1955 yılında ''An Expenditure Tax'' adlı eserinde ortaya koyduğu bu vergi modeli, dolaylı tüketim vergisi olarak bilinen vergi türlerinden çok farklı olmakla birlikte gelir vergisinin ikamesi olarak önerilmektedir. Bu hususta bu tür harcama vergisinin, üzerinde çalışılan yeni Türk Gelir Vergi Yasası taslağında yer alan, gelir vergisinin harcamalar üzerinden alınacağı uygulamasıyla uyumu nedir, paralellik göstermekte midir, yoksa iki ayrı vergi türü müdür? gibi konular çalışmamızın içinde yer almaktadır.

Özet İngilizce :

The government has an active role in providing public services that stem from public needs. The obligation of collecting duty, the most important item of public revenue , is the most important case at this point. In this respect, the governments have been looking fort he most effective and profitable way of collecting duties. Known as 'Expenditure Tax' in international concept and transferred to our native language as 'Harcama Vergisi' and this taxation model which was introduced in the work, 'An Expenditure Tax', by Nicholas Kaldor in 1955 is quite different from all the other taxation taxes known as indirect consumption tax and has been suggested as an alternative type of taxation to income tax. In this respect, the issues such as to what extent the new law draft of Turkish Income Tax, working on a kind of expenditure tax, is in accordance with the application of taxation considering the expenditures, whether it shows parallelism with, or they are two different types of taxes are included in this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :