Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Göçmenler arasındaki gelir farklılıklarının belirleyenleri: 1989 bulgaristan göçmenleri örneği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyler arasındaki gelir farkı hem sahip olunan fiziki sermaye hem de beşeri sermaye farklılıklarına bağlıdır. Fiziksel sermaye farklılıkları ihmal edildiğinde, beşeri sermaye teorisinin ileri sürdüğü gibi, gelir farklılıkları; bireylerin beceri, eğitim durumu, yaşı, tecrübesi ve cinsiyeti ile açıklanabilir. Türkiye'ye 1989 yılında göç etmiş Bulgaristan Türkleri, beşeri sermaye modeli kullanılarak bireyler arasındaki gelir farklılıklarının açıklanmasına uygun bir örnek olabilir. Çünkü başlangıçta göçmenlerin fiziksel sermayeleri arasında ciddi bir fark söz konusu değildir. Bu çalışma, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türkleri arasındaki gelir farklılıklarını beşeri sermaye modeli kullanarak analiz etmektedir. Çalışmanın verileri TÜBİTAK1 tarafından desteklenen büyük bir projenin saha çalışmasından elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

Income differences among individuals depend on both ownership of physical capital and human capital differences. If the ownership of capital is ignored, the income differences may be explained by level of skill, education, age, and gender as human capital theory asserts. Migration of the Turks of Bulgaria to Turkey in 1989 might be used as an example for the human capital theory to explain income differences among individuals because there were little differences among these people in terms of physical capital at the beginning. This study investigates the income differences among the Turks of Bulgaria migrated to Turkey by applying human capital theory. The data is obtained from a larger Project which is supported by TUBİTAK.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :