Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etik değerler ve etiğin kurumsallaşması

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmeler iktisadi özelliklerinin yanı sıra sosyal özellikleri olan birimler olarak da değerlendirilmekte ve bu doğrultuda işletmelerin tüm paydaşlarına karşı bir etik ve sosyal sorumluluğu olduğu gerçeği gündeme gelmektedir. Bu bağlamda işletmelerin etik değerlere önem vererek içselleştirmesi etkileşim içerisinde olduğu paydaşlarına karşı sorumluluklarnıı yerine getirmeleri yanı sıra itibarını ve ürettiği ürünlerin veya sundukları hizmetlerin marka değerini yükseltmesi bakımından da pozitif bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan, firmaların, yöneticilerin ve çalışanların etik değerlere ve ilkelere göre hareket etmeleri hem kendilerinin hem de toplumun çıkarına olmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin etik performansları artık önemli bir başarı ölçütü olmuştur. İşletmelerde etik değerlerin temelinde etik bir kurum kültürü oluşturulması için çeşitli yapı ve süreçler kullanılabilir. Etik kodlar ve davranış kuralları, etik komitesi ve etik görevlileri, etik eğitimi programları, etik denetimi, etik hattı ve sorun bildirme sistemleri, kurumsal yönetim, sosyal raporlama, dış denetim, sosyal sorumluluk, etik ve sosyal denetim bu yapı ve süreçlere örneklerdir. Tüm bu sistemlerin işletmelerde sağlıklı bir şekilde yapılandırılıp uygulamaya konulması işletmelerde etiğin kurumsallaşması açısından da anahtar bir rol oynamaktadır.

Özet İngilizce :

Currently, companies evaluated as social units additionaly their economical characteristics and with this direction it is obviour that companies have also ethical and social responsibilities to their shareholders. On this context, compnanies have positif value by paying attention to ethical values not only by giving importance to their social responsibilities to shareholders but also by increasing their brand image of products and services. Executives and all staff of company should behave according to ethical values and principles for their and society's benefit. Companies ethical performance become an important success criteria. In the base of constracting an ethical organisation culture there can be used variety of structures and processes. Ethical codes and behaviour principles, ethics committee and ethic responsibles, ethic training programmes, ethic audits, ethic line and problem information system, corporational management, social reporting, external audits, social responsibility, ethic and social audit are samples of these structure and processes. Constructing and applying all these systems in the companies will play a key role to institutionalize of ethics.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :