Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonofizik: ekonomi ve fizik ilişkisine güncel bir bakış

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Modern iktisadın temellerinin Adam Smith'in meşhur eseri "Ulusların Serveti" ile atıldığını kabul edersek, iki buçuk asıra yakın bir geçmiş içinde iktisadın diğer bilimlerle etkileşim içinde olduğunu görmekteyiz. Bu bilimler arasında fiziğin yeri tartışmasız diğerlerinden birkaç adım öndedir. Bu etkileşim sürecinde, fizikteki paradigma değişimlerinden iktisat kuramı da etkilenmiş ve sürekli bir evrim içinde yol almıştır. Yirminci yüzyılın sonu itibariyle farklı bilim adamlarınca ağırlıklı olarak istatistiksel fiziğin iktisadi olayları anlamada kullanılmasıyla ekonofizik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bildiride ekonofizik alanı ve iktisat, özellikle finansal iktisat, ilişkisi ele alınmaktadır. Ekonofiziğin neden farklı bir disiplin olarak görüldüğü, konuya her iki bilim insanlarının çalışma metodolojileri ve varsayımlarından yola çıkılarak açıklanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

For the last two and a half centuries, considering the emergence of modern economics with the well known book "Wealth of Nations" of Adam Smith, economics has been in interaction with other sciences. Among these sciences, physics is undoubtedly a step ahead. In this period of interaction, the paradigm shifts in physics influenced economic theory and economic theory proceeded in an evolutionary manner. In the last decade of 20th century, a new concept called "econophysics" emerged as scientists from different areas used statistical physics in order to understand the economic phenomena. This paper deals with the relation of econophysics and economics, specially the financial economics. It is explained why econophysics is seen as a separate discipline based on the working methodologies and assumptions of the scientists in both areas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :