Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet döneminde türkiye’de kentsel şebeke suyu yönetiminin kurumsal ve yasal gelişimi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Su tüm canlılar için hayati ve vazgeçilmez bir kaynaktır. Su hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak Kamu örgütleri tarafından sunumu çok eski dönemlere dayanır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze gelene kadar geçen süreçte genelde su hizmetleri, özelde ise kentsel şebeke suyu hizmetlerinin yönetiminde önemli değişmeler ve gelişmeler yaşanmıştır. Dönem dönem reform niteliğine varan bu değişimler, eş zamanlı olarak dünyada yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri yansıtan bir görünümde olmuştur. Bu çalışmada Kentsel şebeke suyu hizmetleri yönetiminde Cumhuriyet döneminde yaşanan kurumsal ve yasal gelişmeler dönemler halinde ele alınarak incelenmiştir. Özellikle 1980 sonrasında yaşanan reform niteliğindeki değişimler, Türkiye'deki mevcut kentsel şebeke suyu yönetiminin yasal ve kurumsal yapısı ile, neoliberal ekonomi politikalarının ilişkilendirilmesi açısından anlamlıdır.

Özet İngilizce :

Water is a vital and indispensable resource for all creatures. Water services provided as a publıc service by the publıc organizatıons for a long time. Important changes and developments have been on generally water services, especially urban water supply services since ıts foundatıon to the republıc of Turkey. Changes in this perıod up to reformist, ıt's show has been a view the political, social and economic developments in the World as sımultanously. In this work, instituonal and regulatorıal developments on management of water supply services reviewed on as three terms during the republıcan perıod. Especially, changes up to reformist after 1980's, ıt's meaningful for the establisment relatıonship, exist urban water supply management in Turkey with neoliberal economic policies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :