Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir insan hakkı olarak “adli yardım”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yöntemi Bölümü1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Medeni Usul Hukukumuzda adli yardım kurumu, çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Bireylerin özel hukuktan kaynaklanan haklarının yargısal teminatı olarak adli yardım, yargılama giderlerinden geçici muafiyeti sağlamaktadır. Devlet, adli yardım kurumu ile Anayasa'nın ve uluslararası sözleşmelerin tanımış olduğu hak arama hürriyetini (Anaysa md. 36/1, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 6) ekonomik anlamda güçsüz ya da elverişsiz durumda olan kimseler bakımından kısıtlayan ekonomik engelleri diğer bir ifadeyle; yargılama masraflarını kaldırmış olmaktadır.

Özet İngilizce :

Legal aid in our Civil Procedure Law is prescribed by miscellaneous acts and regulations. As an judicial safeguard for individual rights arising from private law, legal aid provides interim exemption from judicial expenses. By using legal aid, State terminates the economic obstacles restricting the right to legal remedy adopted by the Constitution and international treaties (the Constitution Art. 36(1), ECHR Art. 6) in aspect of people who are economically disadvantaged or incapable, namely the judicial expenses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :