Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avusturya iktisat okulu, temsilcileri ve metodolojik ilkeleri

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Avusturya İktisat Okulu'nun düşünsel kökenlerinin çıkış noktası olarak Carl Menger ve onun "İktisadın İlkeleri (1871)" adlı eseri okulun doğum tarihi olarak kabul edilir. İktisat teorisini, klasik teoriden farklılıklar içeren daha sağlam temellere oturtmak isteyen Menger, özellikle o dönem Almanya'sında etkili bir okul olan Alman Tarihçi Okulu tarafından dikkate alınmamıştır. Bunun üzerine üç cilt olarak yazmayı planladığı kitabını bırakarak iktisadın metodolojik temellerini ele aldığı "Politik İktisat ve Sosyolojinin Problemleri (1883)" adlı eserini yazmaya yönelmiştir. Alman Tarihçi Okulu ile girilen metodoloji tartışmaları, Avusturya Okulunun ismini duyurmaya başlamış ve okulun düşünsel temelleri atılmaya başlanmıştır. Avusturya İktisat Okulunun iktisat bilimine katkıları düşünüldüğünde, piyasa dengesi analizine marjinal kavramları kazandırmasının yanı sıra; marjinal fayda, fırsat maliyeti ve zaman tercihi gibi birçok Avusturya kökenli kavram ekonomik analize dâhil edilmiştir.

Özet İngilizce :

Carl Menger is accepted as the starting point of intellectual origins of the Austrian School of Economics and his book named "Principles of Economics (1871)" is considered the founding of that school. Carl Menger wants to set the economics theory more strong basis which differ from the classical theory. However, it was neglected by German Historical School, which is effective in Germany especially in that era. Upon this, he gave up writing his book, which he planned to complete in three volumes. Then, he started to write his book named "Political Economy and the Problems of Sociology (1883)" which is about methodological foundations of economics. Methodological discussions with the German Historical School and laid the foundations of intellectual origins of the school. By considering the contributions of the Austrian School on economics, the Austrian School brought marginal terms into the market equilibrium analysis. In addition, many terms such as marginal utility, opportunity cost, time preferences are added to economic analysis by Austrian economists.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :