Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’ne üyelik sürecinin türkiye bölgesel gelişme politikalarına etkileri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği (AB)'ne aday bir ülke olarak Türkiye, bölgesel gelişme politikalarını belirlerken, özellikle 1999 Helsinki zirvesi sonrasında adaylık sürecinden etkilenmektedir. Günümüze kadar söz konusu süreç kapsamında bazı önemli kurumsal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve uygulamasına geçilmiştir. Ancak AB ile bütünleşme sürecinde gösterilen çabalara rağmen halen Türkiye'yi önemli zorlukların beklediğini söylemek mümkündür. Özellikle AB bölgesel politikalarına uyum çalışmalarının devam ettirilmesi, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gerekliliği bu zorlukların başında yer almaktadır.

Özet İngilizce :

As a candidate country in order to participate to EU, Turkey has been affected deeply from the candidacy process especially after Helsinki Summit, dated 1999, when Turkey determines its regional development policies. Until today, some important institutional and legal arrangements within the scope of this process were carried out and these applications were started. On the other hand, despite efforts which have been exercised for the process of the EU integration, it is possible to say that tough challenges are still waiting for Turkey. Especially continuing progress on harmonization of regional policies in the EU, enhancing the competitiveness of the country's economy, reduction of interregional differences are placed at the beginning of these difficulties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :