Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil ders kitaplarında hedef kültür bilgisini incelemede kullanılabilecek kontrol listesi uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD1, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Hedef kültürün öğrenimi ve öğretimi yabancı dil öğretimi çalışmalarında gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da ders kitaplarında olması gereken nitelikler ve bu bilgilerin aktarılma yöntemleri çerçeve bir kontrol listesi oluşturulmasında kullanılmıştır. 2 basamak ve 31 alt basamaktan oluşan bu çerçeve İngilizce ders kitaplarında yer alan kültür ögelerini incelemede kullanılabilecek bir kontrol listesine dönüştürülmüştür. Bu çalışmada bu kontrol listesinin olabilirliği nedir, ilköğretim İngilizce ders kitaplarında hedef kültür nasıl tanımlanmıştır ve bu kitaplarda hedef kültür bilgisi içerik açısından nasıldır gibi üç temel soruya yanıt aranmıştır. Çalışmanın öncelikli verisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında kullanılan iki İngiliz dili öğretimi kitabının analizinde kullanılan, yapılandırılmış kontrol listesi aracılığıyla sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında İngilizce derslerinde kullanılmakta olan iki (2) ders kitabı alınmıştır. Sonuçlar alanyazın taramasından elde edilen düşünce ve öneriler doğrultusunda hazırlamış olan bu kılavuzun yabancı dil ders kitaplarında hedef kültürün nasıl yer aldığını incelemede verimli bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, incelenen ders kitaplarında kültürel bağlamda sunulan içeriğin daha çok Türk kültürünü kapsadığı ve hedef dilin kültürüneyse yeterince yer verilmediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The place and importance of target culture have become an important issue in foreign language teaching. In this study, within the scope of insight gained through literature review, specific characteristics of culture that coursebooks are expected to include and the methods to transfer cultural knowledge throghout the learning process were singled out and a control list has been prepared. This control list comprises 2 steps and 31 sub-groups. The three fundamental cases sought within the scope of the present study are: what the viability of using a control list in investigating cultural eleements in coursebook is, how the target culture is defined in primalry school coursebooks, and how powerful these books are in terms of presentation of the target culture elements. The primary data of study were collected through a constructed control list to analyze two English language teaching coursebooks used in elementary schools under the auspices of Ministry of National Education. The results indicate that the checklist, designed in the light of notions and suggestions gathered from literature review, can be used effectively in analyzing how cultural elements are handled in coursebooks. Besides, the content that is presented in the name of culture mostly covers Turkish culture, sparing little space for the target culture.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :