Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin erken dönem sanayileşme serüveni

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mimar Sinan GSÜ. Sosyoloji Doktora1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'deki sosyal bilimler geleneğinin, bazı konularda yerleşik ön kabulleri olduğu söylenebilir. Özellikle sanayileşme yazını içerisinde 1923-1950 dönemi devletçi politikaların katı bir şeklide uygulandığı yıllar olarak tasvir edilmektedir. Bu görüşün haklılık payı olmakla birlikte, ayrıntıların analize katılmasını engelleme riski vardır. İşte biz de bu makalede, olabildiğince farklı bakış açılarını hesaba katarak, 1923-1950 arasındaki sanayileşme sürecinin nasıl bir güzergâhta hareket ettiğini anlama çabası içinde olacağız. Makalenin ilk başlığı altında ümmetten ulusa geçişteki kodların anlaşılması maksadı ile Batı deneyimindeki milliyetçilik düşüncesinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve bu felsefenin günümüze kateden düşünsel etkilerini anlatmayı hedeflemekteyiz. İkinci başlığın içinde 1923-1930 yılları arasında genel kabulün dışında uygulamada ortaya çıkan görece liberal politikalara değinerek erken dönem sanayileşme sürecinin homojen bir bütünlük göstermediğini kanıtlamaya çalışacağız. Üçüncü başlık altında 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası devletin güçlü bir şekilde sanayinin çarklarını döndürmeye başlamasını anlatırken bunun katı bir devletçilik olarak algılanmayacak kadar karmaşık bir süreç olduğunu göstermeye çalışacağız. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yaparak makalemizi sonlandıracağız.

Özet İngilizce :

One can claimthatthesocialsciencetradition in Turkey has settledpre-admission in somerespects. Inparticularwithintheindustrializationliterature, theperiodbetween 1923-1950 is depicted as yearswhichthestatistpoliciesadamantlywascarriedout. Notwithstandingthatthis idea is right, there is a risk whichpreventsthedetailfromtakingpart in theanalysis. Here in thisarticle, byconsideringdifferentoutlooks as much as possible, weshalltrytocomprehendfromwhatkind of routetheindustrializationprocessbetween 1923-1950 had proceeded. Under thefirsttitle of thearticle, it is aimedtoexpoundthephilosophical idea of foundationofRepublic of Turkeyanditsintellectualinfluencesexceedingtoour time withreferencetothenationalistthoughtwithin western experienceswiththeintention of understandingthecodespassingfromtheummahtonation. Inthesecondsubtitle, byreferringtotherelative liberal politicsbetween 1923-1930, whichwiththeexception of general acceptance had appeared in practice, it will be provedthatearlyperiod of industrializationprocessdoes not demonstrate a homogenyintegrity. Under thirdsubtitle, after 1929 World economicalcrisis, whileexplainingthatthestatebeginstoturnoverpowerfullytotheindustrialwheelwewillindicatethat it is a complicatedprocesswhichcould not be conceived as a firmstatist. Lastly, in theconclusionthearticlewill be concludedwiththe general assessment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :