Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımların belirleyicilerine yönelik bir model denemesi

Yazar kurumları :
Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret Bölümü1, 2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyamızda Uluslararası Doğrudan Yatırımların (UDY) ülkelerin ekonomik kalkınma ve refahları üzerindeki etki ve önemi giderek artmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz, bilgi ve iletişim kavramlarının şekillendirdiği yeni dünya düzeni içinde Türkiye için ekonomik ve sosyal refaha ulaşabilmek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde ekonomik liberalleşme hareketlerinin, özellikle 1980'li yıllardan itibaren artmaya başlamış olmasına rağmen 1990'lı yıllar da dahil olmak üzere birtakım yapısal reformlarla desteklenememiş olmasından dolayı bu yönde beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren birtakım yapısal reformların da uygulamaya konulmasıyla birlikte UDY girişlerinde önemli miktarlarda artışlar yaşanmaya başlamıştır. Bu çalışmada; 1998 - 2010 yılları arasındaki süreçte gerçekleşen UDY girişlerinin önemli belirleyicilerinden olan GSYH, Net Uluslararası Rezervler, Dış Borç Stoğu ve Tasarruf Mevduatı Faiz Oranı gibi açıklayıcı değişkenlerin açıklanan değişken UDY'ler üzerindeki etkileri bir ekonometrik model deneme çalışması ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme, ekonometrik modelimizin amacını da oluşturmaktadır. Bu çerçevede model oluşturularak, UDY girişlerinde söz konusu değişkenlerin etkilerinin nasıl ve ne yönde olduğu araştırılmaya ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In a globalizing world, the impact of International Direct Investment (IDI) on economic development and welfare of countries are of increasing importance. Particularly in the new world order shaped by the concepts of information and communication in achieving economic and social welfare for Turkey, to provide a stable and sustainable growth is of great importance. In this context, although our country's economic liberalization movement started to increase especially since 1980s and including 1990s, because of no support with a number of structural reforms, expected developments in this direction was not achieved. Especially by introducing a number of structural reforms since the 2000s, the activities began to experience significant increases in amounts of IDI inflows. In this study, within the period between 1998-2010, the important determinants of IDI inflows such as GDP, Net International Reserves, External Depth Stock and Saving Deposit Interest Rate which are described in the explanatory variables affecting the described variable IDI's were analyzed by an experimental study on an econometric model. This survey also constitutes the purpose of the econometric model. Creating a model in this context, how and to what extent the effects of the variables on IDI inflows were tried to be investigated and the consequences of that were put forward.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :