Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de reel ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: 1965–2009 dönemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, reel ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, 1965-2009 dönemi Türkiye'si açısından incelenmektedir. Johansen eşbütünleşme sınaması sonucunda, 1965-2009 döneminde Türkiye'de reel ihracat ile reel Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin olduğu; vektör hata düzeltme modelinde, hata düzeltme katsayılarının negatif anlamlı olması dolayısıyla, reel GSMH artışı ile reel ihracat artışının uzun dönem zaman patikalarından sapmalarının kısa dönemli olduğu; Granger nedensellik sınaması sonucunda, değişkenler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisinin, reel GSMH artışından reel ihracat artışına doğru olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, reel ihracat ve ekonomik büyüme arasında kısa dönemde ihracata dayalı büyüme hipotezini desteklemeyen, uzun dönemde ise destekleyen sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

This empirical research investigates the causality relationship of real export with economic growth by using data for the Turkish economy over the period 1965-2009. The result of the Johansen cointegration test shows that there is a long run relationship between real export and real GDP in Turkey over the period of 1965-2009. In vector error correction model, the error correction coefficient is significantly negative, so real GDP growth and real export growth of the long run time path is short-term. The Granger test shows one way short run causality from real GDP growth to real export growth. Therefore, in this study, between real export and real GDP growth based on exports in the short term do not support the hypothesis that long-term support is seen that the results are reached .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :