Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iç borçlanmanın yapısı: 1980-2010 dönemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu kesimi açıkları günümüzde dünya devletleri açısından önemli bir problemdir. Kamu gelirleriyle kamu giderleri arasındaki fark kamu açığı olarak adlandırılmaktadır. Bu açık iç borçlanma, dış borçlanma, para basma ve vergilendirme ile karşılanabilir.Ancak iç borçlar zararlı iktisadi etkilere yol açabilir.Gelir ve kaynakların dağılımında adaletsizlik, yatırımların ve ekonomik büyümenin azalması gibi birçok olumsuz etkisi vardır.Türkiye'de bu borçlara 1930'lu yıllardan günümüze kadar başvurulmuştur. İç borçlanma alınan borçların faizini ödemek için yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'de iç borçlanmanın yapısı incelenmiştir. İç borçlanma kavramı, limiti, kaynakları, araçları, yöntemleri, iç borçlanma süreci ve iç borçlanmanın ekonomik etkileri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Public sectordeficits are a significant problem in terms of states of theworld today. Thegapbetweengovernmentincomeandgovernmentexpenditure is named as governmentdeficit. Thisdeficit can financebydomesticborrowing, externalborrowing, monetizationandtaxation.But domesticdebtshaveharmfuleffect on theeconomy.Thereare a verynegativeeffectssuch as Injustice in thedistribution of income andresources,reduction in investments and economic growth. Thesedebtswereappliedfrom 1930s untiltoday in Turkey. Domesticborrowingwasrealizedto pay backinterest of debtsthat had beenreceived. Inthisstudy, thestructure of domesticdebt in Turkey is examined. İt has been emphasizedtheconcept of domesticborrowing, limit, sources, tools, methods, domesticborrowingprocessandeconomiceffectsof domesticborrowing.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :