Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir demokratik toplumlar için eğitimin kilit rolü

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde eğitim, sağlık ve gelirle birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporlarının temel göstergeleri arasındadır. Bu temel göstergeler arasında genellikle sıkı bir uyumun bulunduğu ve daha müreffeh toplumların genellikle daha iyi eğitilmiş, daha sağlıklı ve daha demokratik olduğu vurgulanmaktadır.

Gerçekten de, bir ülkenin refah ve mutluluğu, o ülke insanlarının nitelikli eğitim almalarına bağlıdır. Bireyin eğitim yaşantısı boyunca kazandığı bilgi ve beceriler, ülkenin gelişmesi açısından katma değer niteliğindedir. Dolayısıyla, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bireylere eğitim yolu ile kazandırılacak bilgi ve beceriler, sürdürülebilir demokratik toplumlar için kilit rolü oynamaktadır.

Bu kapsamda, bireyi toplumsal yaşama aktif katılıma hazırlamada, sosyal değişim ile devamlılığı sağlama ve dengelemede bütünleştirici bir unsur olarak eğitim olgusu ön plana çıkarılmaktadır. Bu çalışma ile eğitimin sürdürülebilir demokratik toplumlara nasıl hizmet edebileceği irdelenmekte ve bu amaçla öğrenme ortamlarının nasıl olması gerektiği üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Buradan hareketle, demokratik toplumlara aktif deneyim sağlayan öğrenme süreçleri (aktif-müzakereci tartışma deneyimleri) ile yaşam boyu öğrenme süreçlerine dikkat çekilmekte, aktif sosyal ve politik katılıma, kişisel saygınlık ve özerkliğin geliştirilmesi ile çok perspektiflilik ve eleştirel düşünceye vurgu yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :