Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

M.ö. ii. bin anadolu terazi kefeleri hakkında gözlemler

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Tunç Çağı'ndan beri antik çağlarda ve günümüzde ticaret hayatının vazgeçilmez aracı olan teraziler, kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren çeşitli tiplerde üretilmişlerdir. M.Ö. III. Binden itibaren Yakındoğu'da kullanılan ilk terazi tipi eşit kollu terazidir. Karşılaştırma yapılarak tartma prensibine dayalı olan bu tip teraziler, bir kolun uçlarına eşit yükseklikte asılmış iki yuvarlak kefeden oluşur. Eşit kollu terazilerle tartma yapılırken metal ve taştan yapılmış ağırlıklar kullanılır. Terazinin bir kefesine alınan ya da satılan mal, diğer kefesine ise başta kurşun ve hematitten yapılmış olan ağırlıklar konulur. Kültepe kazılarında hematit ve kaya kristalinden yapılmış çeşitli tipte ağırlıklar bulunmuştur. Söz konusu ağırlıklar içinde ördek biçimli olanlar hafir tarafından Babil tipi olarak adlandırılmıştır. Anadolu'da, M.Ö. III-II. Binde kullanılan eşit kollu terazilere ait bulgular Bozüyük (Bilecik), Troya (Çanakkale), Küllüoba (Eskişehir), Kültepe (Kayseri), Boğazköy (Çorum) ve Sirkeli Höyük'te (Adana) ele geçmiştir. Mısır Duvar Resimlerinden tasvirleri bilinen eşit kollu terazilerin kullanımı M.Ö. II. Binde gelişen ticaretin etkisiyle yaygınlaşmıştır. Anadolu, Suriye, Mezopotamya, Kıbrıs, Thera Adası ve Kıta Yunanistan'da altın ve bronzdan yapılmış örnekleri yerleşimlerde ve mezarlarda bulunmuştur. M.Ö. II. Binden sonra eşit kollu terazilerin kullanımı devam etmiştir. Bunu kanıtlayan bulgular Anadolu'da Boğazköy, Suriye'de Ugarit ve Nuzi'de ele geçmiştir.

Özet İngilizce :

Balanceshavebeenproduced in differentforms since theirfirstuse in facilitatingtradeduringtheBronze Age, untilthepresentday. Theearliest form used in theNear East since the III. Millennium B.C. is thebeamedscale. Thistype of balanceconsists of twosmallpanshung at equallengthsfromeachend of a beamwhichoperates on a basis of comparison of weights. Weightswereusedwithbalances. Goodsto be boughtorsoldwereplaced in theonescalepan, andtheweight in theotherpan. Weightsweremade of metal orstone, especiallyleadand hematite. Differenttypes of weightsmade of rockcrystaland hematite havebeendocumentedat theKültepe excavations. Duck-shapedweightshavebeendescribed as theBabyloniantype. Examples of balancesused in Anatolia duringthe III. and II. Millennia B.C. havebeenuncovered at Bozüyük (Bilecik), Troia (Çanakkale), Küllüoba (Eskişehir), Kültepe (Kayseri), Boğazköy (Çorum) and Sirkeli Höyük (Adana) andtheydepicted in Egyptianwallpaintings. Theirusebecamemorewidespreadduetotheincreasingtradeactivitiesduringthe II. Millennium B.C. Examples of balancesmadefromgoldandbronzehavebeenwidelydocumented at settlementsandcemeteries in Anatolia, Syria, Mesopotamia, Cyprus, AegeanislandsandMainlandGreece. Balanceshavecontinued inuseafterthesecondmillenium B.C. Evidenceshavebeenuncovered at Boğazköy-Anatolia, at UgaritandNuzi-Syria.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :