Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri mezunlarının sistem ve teknoloji becerilerinin yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi (çorum organize sanayi bölgesi örneği)

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu1, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin başlangıçta kuruluş amacının ilgili alanlar da öğretmen ihtiyacını karşılamaktı. Ancak son yıllarda yapılan öğretmen atamalarında kendilerine yer bulamayan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları sanayiye yönelmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının istihdam edilebilirlik açısından önemli olan Sistem ve Teknoloji Becerilerine işveren görüşlerine göre ne oranda sahip olduklarının belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bu araştırmada, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olanların Sistem ve Teknoloji Becerilerinin işveren görüşlerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Çorum Organize Sanayi Bölgesinden 40 firma yöneticisine anket yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. Nitel değişkenler arasındaki bağımsızlığın belirlenmesinde Ki-Kare analizinin Exact ve Monte Carlo yöntemlerinden yararlanılmıştır. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çorum'daki yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının "Alternatif Sistem Geliştirme" becerilerini yetersiz buldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan yöneticilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanlarının Sistem ve Teknoloji Becerilerinden bazı yeterliliklerine verdikleri cevaplarda "Yaşları" ve "Eğitim Düzeylerine" bağlı olarak istatistiksel bakımdan anlamlı farklar görülmüştür. Bu araştırma Mayıs 2010 tarihinde Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş çalışanları olan firma yöneticilerini kapsamaktadır.

Özet İngilizce :

The goal of the Vocational and Technical Education Faculties at the founding was to supply industry with the labour power it requires. However, graduates of Vocational and Technical Education Faculties, who were not able to find a position in the recent teaching staff central appointments, were pushed to industry. It has been necessary to determine, according to employer opinions, to what extend these graduates possess the necessary level of System and Technology Skills, which are important in terms of employability. This research evaluates the System and Technology Skills level of Vocational and Technical Education Faculty graduates in accordance with employer opinions. Questionnaires were conducted with managers of 40 companies in the Çorum Industrial Estate. Whether the data obtained through the research presented a normal distribution was checked against the Kolmogorov Smirnov test. The Exact and Monte Carlo methods of the Chi-square analysis were used for determining the independence between qualitative variables. The P<0.05 value was considered significant. It was found that employers in Çorum consider the Vocational and Technical Education Faculty graduates' 'Alternative System Development' skills inadequate. Statistically significant differences related to "Age" and "Education Levels" were discovered in the replies made by the participating managers with regard to some qualifications in the System and Technology Skills of their employers graduated from Vocational and Technical Education Faculties. This research comprises company managers in the Çorum Industrial Estate, who have employees that are Vocational and Technical Education Faculty graduates, in May 2010.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :