Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme koşullarında kentsel dinamiklerin gelişimi

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumların ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel yanlarını etkileyen küreselleşme 20. yy'ın son çeyreğinde sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bununla birlikte, toplumların küreselleşme ile karşılaşmaları ve tanışmaları yeni bir olgu değildir. Küreselleşmenin, bir şekli yaklaşık beş yüz yıl önce Batı Avrupa ülkelerinin sömürgeleştirme girişimleri ile başladı. Küreselleşmenin en son aşması 1980'li yıllarda yaşanan bilgi teknolojileri devrimi ve 1990'lı yıllarda yaşayan Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yaşandı ve yeni bir küreselleşme tanımı yapıldı. Bütün bu aşamalar sırasında kentler önemli işlevler üstlenmişlerdir. Küreselleşme ülkeler arasında olduğu kadar kentler arasında da karşılıklı bağımlılık derecesini arttırdı. Kimi kentler ulusal sınırlar dışında olan diğer kim kentler ile ilişki kurmaları için özendirilmiştir. Küreselleşme, yoksulluğun ortadan kalkmadığı para ve mallar, uluslararası sınırlar dışında serbestçe dolaşabilirken işgücünün aynı serbestliğe sahip olmadığı bir düzendir. Bu düzenin önemli aktörleri Uluslararası Para Fonu(IMF), Dünya Bankası(DB), Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) ve ulusötesi şirketlerdir. Küreselleşme, kimi zengin ülkeleri ve zengin kişileri daha zenginleştirecek, yoksul ülke ve kişileri daha yoksullaştıracaktır. Makalenin temel savı dünya ölçeğinde faaliyet gösteren küresel ekonomiyi yöneten ulusaşırı şirketlerin, kendi çıkarlarını sürdürebilecekleri küresel kentler yaratarak karlarını en çoklamak ve bu tutumlarını bugün olduğu gibi yarında sürdürmeyi planlamaktır.

Özet İngilizce :

The globalizationconceptwhichinfluencestheeconomic, political, social, andculturalaspects of thesocieties, has beenusedfrequentlyduringthelastquarter of the 20 thCentury.Evenso, encounterandintroduction of societieswithglobalization is not a newphenomenon.Oneversion of globalizationwasstartedapproximately 500 yearsagobythecolonizationefforts of Western EuropeanCountries.Thelatestphase of globalizationwascompletedand a newdefinitionwasmadeaftertheinformationtecnologyrevolution of 1980s andthecollapse of theSovientUnionduringthe 1990s.The citieshavebeenfunctioningmanytasksduringthesephases.Theeffects of globalizationincreasedthedegree of interdependencebetweencities as well as states. Somecitiesareencouragedtomakecontactswithothercitiesoutside of thenationalborders.Globalization is system in whichpoverty is not eliminated, andwhilemoneyandgoodscouldsmovefreelyacrossnationalborders, labor is not allowedto do so.The main actors of thissystemarethe IMF, the World Bank, the World TradeOrganization, andthemultinationalcorporations.The main ideal of thispaper is toshowthatmultinationalcompanies, whichareoperating on a global scaleandrulingthe global economy, trytomaximizetheirprofitsbycreatingworldcities in order to continue their interestsandalso plan waystocontinuethesameattitude in future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :