Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel isınma ve iklim değişikliği nedeniyle oluşan doğal felaketlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim çevrelerince 1970'lerden bu yana iklim değişikliğinin artan insan faaliyetleri sonucu oluşup oluşmadığı konusunda ortak uzlaşma oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çabalar, iklim ve insan faaliyetleri arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok boyutlu oluşu nedeniyle çıkmaza girse de, iklim bilimciler insanların sebep olduğu sera gazı emisyonlarının uzun dönemde dünyanın iklimini hızlı bir şekilde değiştireceği konusunda büyük ölçüde fikir birliğine varmışlardır. Antropojenik sebeplerle meydana gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlar üzerindeki en yıkıcı etkileri ise, sıkça ve şiddetli şekillerde yaşanmaya başlayan doğal felaketler sonucunda oluşmaktadır. Kuraklık, Sel, Fırtına, Siklon ve Tayfunlar gibi doğal felaketler nedeniyle dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişi ölmekte, yaralanmakta veya sağlıklarını kaybetmektedirler. Diğer taraftan, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal felaketler yeni birtakım hastalıkların yaşanmasına sebep olurken, veba gibi eski dönemlerde kökü kazınan hastalıklarında yeniden ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep olduğu doğal felaketlerden fırtına, siklon, tayfun ve kuraklıkların insan sağlığını ne şekilde etkileyebileceği araştırılmış olup, bu etkileri en aza indirmek için yapılması gereken hususlara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Scientific circles attempt to establish a consensus on climate change being a result of, increasing human activities since the 1970s. These efforts deadlock because of the complex and multi-dimensional relationship between climate and human activities. However climatologists reached a consensus that greenhouse gas emissions, caused by human activities, change world's climate will expeditiously in the long term. Global warming and climate change caused by Anthropogenic effects have devastating effects on people by sever natural disasters. Over the world large number of people are killed and injured or lose their health due to, natural disasters such as drought, floods, storms cyclone and typhoons. Moreover, natural disasters duo to global warming and climate change cause not only a number of new desease but also re-emergence of old fasion diseases like the plague. This study examines how natural disasters caused by global warming and climate change effect human health and what precautions should be taken in order to minimize the negative effects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :