Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerin kullandıkları kredi profilinin belirlenmesi: aydın ili umurlu organize sanayi bölgesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü1
Görüntülenme :
232
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi günümüz Dünya ekonomik sisteminin temelini rekabet oluşturmaktadır. Rekabeti korumanın en etkili yolu ise ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını sürdürmelerini sağlamaktan geçmektedir. KOBİ'lerin bulundukları ülkeye yaptıkları katkıların başında, üretim ve istihdam alanı yaratmak gelmektedir. Ancak KOBİ'lerin katkıları sadece üretimle sınırlı değildir. Sosyal ve siyasi alanda da katkıları mevcuttur. KOBİ'lerin üzerlerine yüklenilen bu görevleri yerine getirmeleri için mali açıdan yeterli kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Bu kaynakların başında özkaynak gelmekte daha sonra ise başta bankalar olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarından sağladıkları krediler gelmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada KOBİ'lerin önemi ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıkları kredi profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Aydın İli Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan KOBİ'ler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada KOBİ'lerin ne amaçla kredi kullandıkları, hangi kredileri daha çok tercih ettikleri ve bunun nedenleri, kredi bulmada ve kredi ödemelerinde sorun yaşayıp yaşamadıkları gibi konular araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

As is knowncompetitionisthebasisfortoday'sworldeconomicsystem. Themosteffectivewayof protectingcompetition is providethatmaintenance oftheexistence ofsmallandmedium-sizedbusinessesthathave a veryimportantplace in thenationaleconomy. SMEsfirstcontribution is, createproductionandemploymentareafortheircountry. However,thecontributionof SMEsis notonlylimitedbyproduction. Alsotheyhavecontributions insocialandpoliticalarea. SMEsmusthaveenoughpecuniaryresourceforfulfilingassignmentsthatimposedon them. Thefirstpecuniaryrecources is equityandthesecond is creditsthattheyhaveprovidedfromvariousfinancialinstitutions. Fromthispointforth at thistrainingtheimportance of SMEsandso as tosatisfyfinanceneeds be aimedthatdeterminationtheircredit profile thattheyareusing. Inthiscontext, researchwas done onSMEsthatoperating in Umurlu OrganizedIndustrialArea in Aydın. At thislabor it wasresearchedthatSMEsusedcreditforwhatpurpose, whichmainlytheyprefercreditsandreasons of this, at findingcreditandloanpaymentsandhavingbeenexposedissuessuch as.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :