Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde ufrs uygulamalarının denetim üzerine olası etkilerini görmek amacıyla serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavirler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyma zorunluluğu getirmiştir. Yeni TTK'ye göre büyük işletmeler tam set UFRS, küçük işletmeler ise 2009 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için UFRS'ye uygun finansal tablolar hazırlayacaklardır. KOBİ finansal raporlama standardı kendine özgü, tam setten ayrı olarak hazırlanan bir standarttır. Tam set UFRS'leri temel alarak, sadeleştirerek, KOBİ'ler için daha kullanışlı hale getirmiştir. Yeni TTK'nin getirdiği bir diğer yenilik ise işletmelerde bağımsız denetimin zorunlu hale gelmesidir. Artık tüm şirketlerin finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Yeni TTK'de üç tür denetçiye yer verilmiştir. Bu denetçiler, bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçidir. Yeni TTK'de denetim görevini bağımsız denetim kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yapmaktadır. Yeni TTK'ye göre KOBİ'lerde denetim bir veya birden fazla yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yapılabilmektedir.

Özet İngilizce :

The new Turkish Commercial Code (TCC) has imposedtheobligationtocomplywiththe International Financial ReportingStandards (IFRS) issuedbythePublicSurveillance, Accounting and Auditing Standards Board on allenterpriseswithregardtotheaccountingandfinancialreportingissues.Inaccordancewiththenew TCC, largesizedenterprisesshallpreparefinancialstatementscomplyingwiththefull set of IFRS andsmallsizedenterprisesshallpreparefinancialstatementscomplyingwiththe IFRS for Small andMediumSized Enterprises (SME) issuedbythe International Accounting Standards Board (IASB) in 2009. SME financialreportingstandard is a specificstandardthat is preparedseparatelyfromthefull set. It has takenthefull set IFRS' as basis,simplifiedthemandmadethemmoreusefulforSMEs. Anothernewgroundbrokenbythenew TCC is, however, thattheindependentaudit has becomemandatory in enterprises. Fromnow on, thefinancialstatements of allcompaniesshall be auditedbytheauditor in accordancewiththeTurkish Auditing Standardscomplyingwiththeinternationalauditingstandards. Thenew TCC includesthreetypes of auditors. Theseauditorsareindependentauditor processauditorandspecialauditor. Inthenew TCC, theauditingtask is carriedoutbytheindependentauditingfirms, independentaccountantandfinancialadvisorsandcertifiedpublicaccountants. Inaccordancewiththenew TCC, theaudit can be carriedoutbyoneormorethanonecertifiedpublicaccountantsorindependentaccountantand financial advisors in SMEs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :