Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıyaslama ( benchmarking) yöntemi ve otel işletmelerinde kullanımına ilişkin teorik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonlar performanslarını geliştirmek ve rekabetçi bir avantaj sağlamak için sürekli yeni yollar ve metotlar aramaktadırlar. Birçoğu kendi iş süreçlerine odaklanmalarına rağmen, birçok organizasyon diğer organizasyonlar tarafından başarılan en iyi uygulamaları öğrenmenin önemini kavramışlardır. Bu yüzden kıyaslama, örgütsel gelişmede önemli bir yöntem haline gelmiştir. Uygulamaları çok eskilere dayanmasına rağmen 1980'li yılların başında gündeme gelmiş olan kıyaslama (Benchmarking), son yıllarda örgütsel performansı artırmada önemli bir araç olarak görülmektedir. İşletmeler, faaliyette bulundukları sektörden ya da farklı sektörlerden lider işletmeleri kendileri ile kıyaslayarak, onların en iyi uygulamalarını işletmelerine kazandırmaktadırlar. Kıyaslama farklı boyutlardaki ve farklı sektörlerdeki organizasyonlar tarafından başarılı bir şekilde uygulanmış ve en popüler yönetim araçlarından biri haline gelmiştir. Turizm sektörü de kıyaslamayı kullanan bu sektörlerden birisidir. Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve rekabet piyasasında ayakta kalabilmeleri için otel işletmeleri de kıyaslama gibi farklı metotları kullanmaktadırlar. Bu çalışmada çağımızda işletmeler tarafından sıkça kullanılmaya başlanan post modern yönetsel yaklaşımlardan kıyaslamanın tanımlanması, gelişimi, özellikleri, avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra, kıyaslama türleri ve kıyaslama süreci incelenmiştir. Otel işletmelerinde kıyaslama yöntemine ilişkin örnekler verilerek, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürden yararlanılarak keşifsel bir çalışma yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Organizations are constantly looking for new ways and methodologies to improve their performance and gain a competitive advantage. Although many of them focesed on their own business process, many organizations recognise the importance of learning from the best practices that have been achieved by other organizations.Therefore benchmarking has become an important methodology in organizational development. Even though applications based upon on very old but have come to agenda the early 1980s, benchmarking is seen as an important tool in increasing organizational performance. Business by benchmarking the sector leaders of same or different sectors with themselves, they gain the best applications of them to own business. Benchmarking has been successfully applied by organizations of different sizes and in different sectors and has become one of the most popular management tools. Tourism sector is one of these sectors that use benchmarking. Hotels use different methods such as benchmarking in order to adapt to rapidly changing world and survive in the competitive market. In this study, as a post-modern management approach benchmarking, to be begun using often by establishments, benchmarking's definition, developing, aspects, advantage and disadvantages are examined. Some more information tried to be given about the applications of this method in hotels benefited from national and international literature, a discovery study is constituted.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :