Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaos teorisi’nin genel bir değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Kaos Teorisi, ünlü Avusturya asıllı bilim adamı Ludvig von Bertalnffy'nin Genel Sistem Teorisi'nden türetilmiş çağdaş bir yaklaşımdır. Bertalanffy'nin sistemi karşılıklı bir etkileşim içinde olan ortak özellikli ve kompleks yapıdaki parçalar olarak tanımlamıştır. Sistem, öngörülebilir yani doğrusal, deterministik ya da öngörülemez yani doğrusal olmayan, probabilistiktir. Bu nedenle, sistem iç ve dış çevresinin etkisi ile yeni denge noktaları bularak değişim sürdürür. Kaos Teorisi ise, istikrarsız, periyodik ve doğrusal olmayan sistemlerin dinamik hareketleri ile ilgilenir. Kaotik yapılar, özelliği gereği, başlangıç durumundan bağımsız olarak, küçük bir etki sonucunda, denge noktasından hareket ederek, yeni bir çekim merkezinde ve kritik noktada denge sağlarlar. Ancak, kaotik sistemler, dengelerini uzun vadede korumak yerine, en küçük bir etki ile harekete geçip, farklı hareket kalıpları içinde yeni dengeler bulurlar. Dolayısı ile, değişim süreci öngörülemeyen yapıların yeni dengelerinin hesap edilmesine katkısı nedeni ile, Kaos Teorisi psikoloji, fizik, işletme, yönetim, biyoloji, ekonomi ve stratejik yönetim gibi bilim alanlarında uygula şansı bulur. Bu çalışmanın amacı, Kaos Teorisi'ni, özgün bir bakış açısı ile değerlendirmek, kapsamı Genel Sistem Teorisi'nden başlayarak günümüzdeki uygulama alanları hakkında bilgi vermek ve de bu teorik temelli çalışmayı kapsamlı ve güvenilir veri tabanlarından sağlanan kaynaklar ile zenginleştirerek literatüre katkıda bulunmaktır.

Özet İngilizce :

The Chaos Theory is a contemporary approach which was derived from the General Systems Theory of Ludvig von Bertalanffy who was Austrian descent scientist. Bertalanffy defined a system that is in an iteraction with its parts, has common properties and constituted of complex parts. The system could be either predictible, linear and determinisctic or unpredictable, non – linear and probabilistic. Therefore, the system sustains its process of change and obtain new critical points by the effect of the internal or extrnal factors. However, the Chaos Theory, dwells on unstable, periodical and non – linear dynamic actions of systems. Chaotic structures, stemming from an effect, moves from its stable position, transfers to a new critical position at a new center of attraction resulting from its unique charesteristic. However, a chaotic system, in stead of preserving their stable position in the long term, takes action with the least effect and transfers to a new center of attraction for a new stable order. Thus, the Chaos Theory with its contribution to forecast the new positions of non – linear structures, it is implemented in the various science fields such as psychology, psychics, business, biology, economics and strategic management etc. The objective of this study is to assess the Chaos Theory from a unique point of view, its scope is to make comments begining from the General Systems Theory and provide knowledge on its curent implementations and enrich this theoritical study with the sources provided from comprehensive and reliable data bases.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :