Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internette finansal raporlamanın dış denetime etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, internette finansal raporlamanın dış denetime etkilerini belirlemektir. Bu kapsamda, öncelikle literatür taraması yapılarak, internette finansal raporlamanın dış denetime ve denetçilerin sorumluluklarına etkileri açıklanmıştır. Daha sonra ise, akademisyenler ve denetçiler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiş ve ankette 5'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, varyans analizinden faydalanılarak anket sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya göre katılımcılar, internette finansal raporlamanın denetim uygulamalarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda kararsız kalmışlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the effects of financial reporting in the internet on external auditing. In this context the effects on external auditing and responsibilities of auditors of financial reporting on the internet was explained primarily in a literature review which was followed by a research made on auditors and academicians. The data were obtained from a questionnaire in which a five-point Likert scale was used in this research. Moreover, the results of the questionnaire were compared with using variance analyses. According to the research, participants vacillated whether financial reporting on the internet will affect auditing practices or not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :