Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb de işlem gören işletmelerin hissi senedi getirileri ile çeşitli finansal göstergeleri arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi İşletme Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
250
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senetlerinin gelecek getirilerini tahmin etmeye ilişkin olarak çeşitli finansal göstergelerin kullanılması ve değerlendirmeye alınması, piyasa aktörleri açısından önemli konulardan biridir. Literatürde yer alan kimi çalışmalar hisse senedi getirilerinin tahmininde geçmiş dönem getirilerine odaklanırken kimi çalışmalar ise işletmelerin çeşitli finansal göstergelerine odaklanır. Bu çalışmada İMKB-100 endeksinde işlem gören ve verileri kesintisiz olarak elde edilen işletmelerin çeşitli finansal oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada kullandığımız başlıca finansal oranlar şunlardır; aktif devir hızı, öz sermaye toplam varlık oranı, öz sermaye karlılığı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranıdır. Portföy yaklaşımını kullanarak yaptığımız çalışmada, işletmelerin t dönemine ait mali tablolarından elde edilen finansal oranları büyüklükleri temelinde sıralayıp her bir finansal oran için büyüklük temelinde farklı işletme portföyleri oluşturulmuştur. İkinci adımda, oranlar temelinde oluşturduğumuz işletme portföylerinin t+1 dönemi portföy getirileri hesaplanmıştır. Daha sonra ortalama yıllık getirileri hesaplanan portföylerin getirileri üzerine portföyleri oluşturmada temel aldığımız finansal oranların etkisinin olup olmadığı incelenmiştir.Yapılan incelemede finansal oranların hem yıllar itibariyle oluşturulan portföy getirileri üzerine, hem de 1997-2008 dönemi için 12 yıllık dönemsel ortalama getirileri üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yıllar itibariyle, getirilerin tahmin edilmesinde aktif devir hızı, satış büyüklüğü, varlık büyümesi ve piyasa değeri defter değeri oranının etkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Using various financial indicators to predict the future returns of stocks is very important subject for the actors of market. While some of the studies which were made in the finance literature, focus on back returns of stocks, some of the studies focus on various financial indicators of companies. The relationship between the stocks returns with various financial ratios of the companies which were continuously processed in ISE-100 between the years 1997-2008 were investigated in this study. The mainly financial ratios, which were used in this study, are asset turnover, equity- total assets ratio, return on equity, sales size, asset growth and market value-book value ratio. The financial ratios which were obtained from financial statement in the t period of the companies were assorted depend on their size. Then the different portfolios of companies were arranged in order of size. In the second stage, the returns of portfolios which were assorted by ratios, were calculated for t+1 period. I have investigated whether the returns of portfolios, that average yearly returns were calculated, were affected by financial ratios which were used by forming the portfolios. The effects of financial ratios on portfolio returns per annum and on portfolio periodic average returns (12 years), were tried to determine in the analysis. According to the results, asset turnover, sales size, asset growth and market value-book value ratio are effective to predict the stocks returns based on years.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :