Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din görevlilerinde meslekî doyum; çorum il merkezi örneği

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Meslek, insan hayatının en önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. İnsan, gününün önemli bir kısmını işte geçirmektedir. Bu bakımdan bireylerin meslekî tatmin düzeyi, hem işin hedefine ulaşması hem de hayattan zevk alması açısından önemlidir. Ülkemizde resmi meslek gruplarından birini oluşturan din görevliliği, maddi ve manevi boyutları bulunan bir meslek alanıdır. Bu çalışmada, Çorum İl Müftülüğü bünyesinde il merkezinde görev yapan din görevlilerinin meslekî doyum düzeyleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Bu amaçla, hazırlanan kişisel bilgi anketi ile Meslekî Doyum Ölçeği, 05-08 Eylül 2011 tarihleri arasında Çorum il merkezi ile merkez köy ve bucaklarda görev yapan din görevlileri üzerinde uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi, varyans analizi ve Tukey HSD testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, görev alanı, görev yeri, maaş durumu, amir tutumu, meslektaşlarla ilişki değişkenlerine göre meslekî doyum puan ortalamalarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, hizmet yılı, izin kullanım durumu, meslekî bilgi ve beceri değişkenlerine göre ise, meslekî doyum puan ortalamalarında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir.

Özet İngilizce :

One's occupation is one of the most important aspects of life. People spend most of their time working at their job. The more occupational satisfaction people have the more effective they will be in reaching the objectives of the job and also it is important get pleasure out of life. Religious official which is one of the legal occupational groups in Turkey has material and spiritual dimensions. In this paper, the levels of occupational satisfaction of religious officials who work for the Presidency of Religious Affairs are examined in accordance with some variables. For this purpose, a “Personal Information Questionnaire” and the “Scale of Occupational Satisfaction” were applied to religious officials who work in Çorum city centre and surrounding villages in September 5 and 8, 2011. For the analysis of the data collected from the questionnaire and the scale, T-test, analysis of variance and Post Hoc Multiple Comparisons tests were used. It was found that occupational satisfaction mean scores significantly differed according to some variables such as assigned position, place of duty, the salary, attitude of the supervisor, relationships with colleagues. However, these scores didn't differ much in terms of the variables such as gender, age, educational level, seniority, use of annual leave, professional knowledge and skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :