Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‘devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırı’ açısından idarenin sorumluluğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

Modern hukuk devletlerinde, idarenin hukuka bağlılığı, eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması, bir başka deyişle idarenin sorumluluğu temel bir ilkedir. Öte yandan, idarenin sorumluluğu da sınırsız değildir. Anayasada idarenin sorumluluğu ilgili maddelerde açıkça düzenlenmiş olmakla birlikte, bunun sınırı konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Bu çalışmada, "devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları"nı düzenleyen 1982 TC Anayasası- nın 65. maddesinin, idarenin sorumluluğunu sınırlayıp sınırlamadığı tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The responsibility of administration and the lawfulness of the administration must have been controlled by judicial institutions is one of the fundamental principles in the laws of the modern states. On the other hand, the responsibility of administration is not unlimited. Although the liability of administration has been arranged clearly in the Turkish Constitution of 1982, there remain some unclear points about the limits mentioned above. This paper deals with arguments, whether the Article 65 of the Constitution which arranges 'the extend of social and economic duties of the state', limits the responsibility of administration or not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :