Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çorum ilindeki liselerin 2012-2013 eğitim öğretim sürecindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1, Çorum Eti Anadolu Lisesi2
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı Çorum ilindeki liselerin 2012-2013 eğitim-öğretim sürecindeki göreli etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) tekniği ile hesaplanması ve elde edilen bulgular sonucunda okulların etkinliğini ve verimliliğini arttırmalarına katkıda bulunmaktır. Çalışmada girdiye yönelik ölçeğe göre sabit getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) Modeli (1978) ve ölçeğe göre değişken getirili Banker- Charnes-Cooper (BCC) Modeli (1984) kullanılmıştır. Etkinlik ölçümü için okullardaki öğrenci sayısı, öğretmen sayısı ve şube sayısından oluşmak üzere üç adet girdi ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başarı (yerleştirme) oranı, YGS puan ortalamaları, LYS Matematik-Fen, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal bilimler puanları olmak üzere beş adet çıktı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; CCR modeline göre dört okul etkin BCC modeline göre ise dokuz okul etkin çıkmıştır. Diğer liselerin verimlilik skorlarının daha düşük olduğu ve etkin çalışmadıkları tespit edilmiştir. Okullar için yapılan analiz sonuçlarına göre eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması amacıyla hangi girdi ya da çıktının ne derece ve ne yönde değiştirilmesi gerektiği konusunda karar verme birimlerine önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The basic aim of this study is to calculate relative efficiency of high schools in Çorum in 2012-2013 academic year by means of Data Envelopment Analysis and to contribute the effectiveness and productiveness of the high schools. In the study, Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) Model (1978) which has constant outcomes as per the scale and, Banker- Charnes-Cooper (BCC) Model (1984) which has variable outcomes as per the scale have been used according to the input. For measurement of effectiveness, the numbers of the students registered, teachers and classes at the high schools have been determined as the three input data and; success rates from Higher Education Examination-Undergraduate Placement Examination (YGSLYS), YGS point averages, points from LYS Math-Science, Turkish-Math, Turkish-Social sciences have been determined as the five output data. As a result of the analyses, four schools have been found effective according to CCR model and nine schools have been found effective according to BCC model. It has been found that productivity scores of the rest of the high schools are low and these schools have not worked effectively. According to the results of the analyses,certain recommendations have been noted in order to improve educational qualities in accordance with inputs and outputs which are necessary to be changed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :