Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balanced scorecard (dengelı başarı göstergesi):bsc oluşturma sürecı ve uygulama yöntemı

Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Zamanımız işletmeleri oldukça yoğun bir rekabetin bulunduğu bir çevrede uğraşılarına devam etmektedirler. Rekabetin bu denli belirleyici olduğu bir çevrede işletmelerin amaçlarını belirlemeleri ve bu amaçlarına ulaşacak politikalar geliştirmeleri güç olmaktadır. Geçmişte işletmeler başarı göstergesi olarak büyük çoğunlukla mali göstergeleri kullanmalarına rağmen artık, tek başına mali göstergeler yeterli olmamaktadır. Bu anlamda, işletmelerin uygun faaliyet politikalarını belirlemeleri için geliştirilen bir çözüm Balanced Scorecard (BSC)' dır. BSC işletmelerin amaç ve stratejilerini soyut ve somut göstergelere dönüştürmelerini ve işletmenin geleceğe dönük uğraşıları ve performansları daha iyi değerlendirdikleri bir yöntemdir. BSC mali göstergelerin yanında müşteri ilişkileri, içsel göstergeler (süreç planlama, üretim, pazarlama, istihdam gibi iç çevre etkenleri) ve de yeni bilginin işletme içinde edinilmesi, dağılımı ve kullanılması demek olan yenilik ve öğrenme ile ilgili göstergeleri de dikkate alarak işletmelerde kapsamlı bir denetim aracı halini almıştır. Bu çalışmada hedef, BSC kavramını yeniden değerlendirmek ve BSC'nin oluşturulması ile uygulanmasına ait kavramsal bir modeli güvenilir uluslararası kaynaklara dayanarak ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Companies today are surviving their businesses in an environment where the intensified competition takes place. However in an environment where there is extreme competition, it has become quite difficult to establish precise goals and develop policies to achieve these goals. Despite the companies were benefitting from financial indicators in the past, this is no longer the case today, since the financial indicators are not sufficient by themselves. One of the solutions developed is to determine the appropriate business policies and goals is the Balanced Scorecard (BSC). The BSC is a method of facilitating the business men to transform their goals and strategies into concrete and relative indicators and evaluate their performances and prospective activities better. The BSC has become a comprehensive monitoring device by taking clients, internal (process planning, production, marketing, employment etc), innovation and learning indicators into consideration, in accordance with the financial indicators. The objective of this study is to re-assess the BSC concept and to present a conceptual model pertaining to the development and implementation of BSC deriving on dependable and comprehensive international publications.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :