Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihte buhârî algılamaları

Yazar kurumları :
Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Buhârî, itikâdî ve fıkhî görüşlerini gerek ilgili müstakil eserlerinde gerekse Sahîh-i Buhârî'de ifade etmiştir. Onun bu görüşleri, haddizatında ehl-i bid'at ve ehl-i re'y karşıtı bir anlayışla telif edildiği belli olan Sahîh'i, sıradan bir rivayetü'l-hadis kitabı görüntüsünden çıkartmıştır. Buhârî'nin, eserle-rinde ortaya koyduğu bu tür yaklaşımları, onun, itikâd ve fıkıh alanında görüş sahibi bir âlim oldu-ğunu kanıtlamaktadır. Fakat bu tespitten daha önemlisi, "İtikâdî ve fıkhî yazılarda Sahîh ve genel olarak da Buhârî ne ölçüde dikkate alınmıştır?" sorusudur. Zira bu soru Buhârî ve Sahîhi'ne ilişkin subjektif tanımlamalardan öte, tarihte onların nasıl algılandığını ve onlara nasıl bir rol biçildiğini açığa çıkaracaktır.

Özet İngilizce :

Bukhārī expressed his opinions in regard to aqā'id and fiqh in the Sahīh and in his separate studies. Essentially his opinions took out the Sahih, which was formed against ahl al-bid'ah and ahl al-ra'y, from an ordinary identity of riwayah al-hadith. All approaches which Bukhari presented in his works show that he is a scholar who holded a view in the field of aqā'id and fiqh. Bukhārī's opinions on the issues of aqā'id and fiqh prove that Bukhārī is a scholar who put forth his ideas. However, this question is more important than that proof: "To what degree are the Sahīh and generally Bukhārī taken into account in the writings of kalam and fiqh?" For this question will reveal that how Bukhārī and the Sahīh was perceived and what kind of role was provided for them in history more than the subjective portray about Bukhārī and the Sahīh.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :