Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süregelen iki tanımlama ve tasnif problemi üzerine: el-ihfâ mı? el-ihfâu’l-lisânî mi? el-izhâr mı? el-izhâru’llisânî mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, tecvîd literatüründeki iki tanımlama biçiminin yeniden değerlendirilmeye muhtaç bir içerik arz ettiği hususu tartışılacaktır. Başka bir ifadeyle, tecvîd kitaplarının çoğunluğunda yer verilen el-İhfâ ve el-İzhâr tanımlamalarındaki biçim ve tasnife ilişkin bir problemin tespiti ve tashihi bu makalenin özel konusunu teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu makale, ilgili kavramların literatürdeki tanımlamalarına doğrudan bir müdahaleyi değil, anılan mefhumlar bağlamında yer verilen tanım ve tasnif modellerinin konu bütünlüğüne engel teşkil eden yapısına yönelik bir biçim tashihini başka bir ifadeyle yeniden tasnifini amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, we will discuss the issue that to forms of definition in tacvîd literature need reevaluation. Determination and correction of a problem about form and classification of al-İhfâ and al-İzhâr definitions which are given place in almost all of the tacvîd books consist the specific subject of this article. Therefore aim of this article is not a direct intervention to the definitions of related concepts in literature, but a form correction which is directed toward the structure which constitutes obstacle against definition and classification models that are given place in the context of mentioned concepts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :