Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şia’da hulûl anlayışının etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

"Şîa'da Hulûl Anlayışının Etkisi" adını taşıyan bu makalede, hulûl inancının Şiî fırkaları nasıl etkiledi-ği belirlenmeye çalışılmıştır. Şîa; adı, zuhuru, kolları ve fikirleri hakkında çok tartışmaların yapıldığı, karmaşık yapıya sahip bir mezheptir. Bu sebeple araştırmanın etimolojik tahlil kısmında Şîa'nın sözlük ve terim anlamları belirlenmiştir. Şîa'nın kolları başlığı altında, İslam âlimlerinin, mezhebin alt gruplarıyla ilgili yaptığı tasnifler incelenirken özellikle hulûl inancına sahip fırkaların mezhep içerisindeki yerlerinin belirlenmesine önem verilmiştir. Kelam âlimlerinin, Zeydiyye, İmâmiyye ve Gâliyye olarak belirledikleri Şîa'nın ana kolları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Şîa konusunda çok kullanılan Râfizîlik terimine de açıklık getirildikten sonra Şiî inancının etkilendiği temel görüşlerin kaynakları üzerinde durulmuştur. Şiâ ve hulûl başlığı altında ise Şiî fırkaların bu anlayıştan etkilenen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. İslam inancını derinden etkileyen akımların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan böyle bir araştırmanın Kelam ilminde önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The idea of incarnation (al-hulul) which is a repudiative trend in the Shiah sects is examined in this article. Shiah tradition has a complex structure, which there are so many discussions have been made on its name, foundation, branches and thoughts. For this reason in the etymological analysis part of the article, "Shiah"s lexical and technical meanings are examined. Under the title of Shiah's Branches; while citing the ideas belonging to Islamic scholars about the sects' subgroups, the stress is made on the sects that have the idea of incarnation and their places in Shiah. A short information has been given on Zaidiyyah, Imamiyyah, Galiyyah which are determined as three main branches of Shiah by Kalam scholars. After bringing light on the term of Rafidi which is used generally in the works written on Shiah, sources of the main thoughts which affect Shia are scruti-nized. Moreover in the part of Shiah and incarnation (al-hulul), it is aimed to determine Shiah sects' thoughts which are affected by this view. It is hoped that by this work which aims to find out repudiative trends which affect Islamic faith deeply, the important gap will be completed in the area of Kalam.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :