Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ondokuz mayıs üniversitesi ilahiyat fakültesinde uygulanan zorunlu ingilizce hazırlık programı üzerine boylamsal bir araştırma

Yazar kurumları :
Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'de ilk defa bir İlahiyat Fakültesinde uygulamaya konulan "Zorunlu İngilizce Hazırlık" programını konu edinen boylamsal bir araştırmadır. OMÜ İlahiyat Fakültesinde, 2005-2006 ila 2009-2010 eğitim öğretim yılları arasında, "Zorunlu İngilizce Hazırlık" programı uygulanmıştır. Bu programın ilk öğrencileriyle, 2005-2006 eğitim öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki kez, 2009-2010 eğitim öğretim yılı sonunda da bir kez programla ilgili olarak mülakat gerçekleşti-rilmiştir. Bu farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen mülakatlarda, öğrencilerin hazırlık programı hakkındaki düşünce ve tutumlarındaki değişim ile programın öğrencilerin mesleki ve akademik becerilerine olan katkısı incelenmiştir. Anılan incelememizde, programın açılmasıyla ilgili hedeflenen amaçlara bütünüyle ulaşılamadığı ve programın kısmen başarısızlıkla sonuçlandığı bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study is a longitudinal research related to the first time that a "Compulsory English Preparato-ry" program took place at a Faculty of Divinity in Turkey. It was implemented "Compulsory English Preparatory" program, between 2005-2006 and 2009-2010 academic years, in the Faculty of Divin-ity, OMU. We have interviewed with first students of this program, two times at the beginning and the end of the 2005-2006 academic year and once at the end of the 2009-2010 academic year. In these interviews implemented in different times changes in their thinking and attitudes about the program and contributions of this program on their vocational and academic skills were investigat-ed. The investigation has reached these findings that targeted aims about the opining programme couldn't have been completely achieved and the programme failed partly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :