Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencinin okul başarısında aile faktörü

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğrencinin okul başarısı üzerinde ailenin oynadığı rolü araştırmaktır. Bu bağ-lamda ailevi sorunları olan öğrenciler ile önemli bir ailevi sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrencilerin akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 2007-2008 Öğretim yılında Samsun Ahmet Sarı Lisesinde okuyan 284 öğrenci katılmıştır. Ailevi bir sorunu olduğu belirlenen 140 öğrenci ile ailesiyle herhangi bir sorunu olmadığını, aksine ailesinin kendisine karşı iyi davran-dığını ve bundan memnun olduğunu bildiren 144 öğrenci olmak üzere toplam 284 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde varyans analizi (tek yönlü anova) tekniği kullanıl-mıştır. Araştırma sonucunda ailenin çocuğun okul başarısını etkilediği; ailevi sorunları olan öğrenci-lerin okul başarılarının, ailevi bir sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrencilerin okul başa-rılarından daha düşük olduğu ve farklılaşmanın (P=0,000) düzeyinde anlamlı bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines the role of family on the success of students at school. Thus, it compares the academic success of those students who have not any family problems, and supported by their families with those who have some family problems. For this purpose, 284 students were chosen attended at Ahmet Sarı High School as a sample in Samsun in the academic year of 2007-2008. From this sample, while 140 students reported that they did not have any family problems, but they were supported by their families, 144 students said that they had some family problems. A multifactor analysis of variance was used for the evaluation of results. It was found that family factor affected on the success of students at school; while the success of school of those who had some family problems was lower than those who did not any family problems, but supported by their families and the variance was significance at the level of at the level of (P=0,000).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :