Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nurettin topçu nun düşünce dünyasında mevlânâ

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Düşünce tarihinde fikirleri, mesajları, görüş ve tespitleri kendinden sonraki dönemde etkili olan büyük insanların sayısı oldukça azdır. Nurettin Topçu ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, hem yaşayışla-rıyla, hem de kendilerinden sonraki devirlere bırakmış oldukları eserleri ve özgün fikirleriyle bütün insanlığı kucaklayan bir düşünce ve aksiyon adamı olduklarını göstermiş ve günümüze kadar etkile-rini devam ettirebilmiş iki Türk-İslâm düşünürüdür. Hayatları boyunca ahlaki birey ile toplumu oluşturmak için mücadele etmiş olan bu düşünürler insanın hayat mücadelesine aktif olarak katıl-masını, düşünce ve ahlakı ile sürekli olarak değişen ve gelişen evrene katkıda bulunmasını istemiş-lerdir. Onlar, fizik ve metafizik boyutlarıyla tespit ettikleri insan fenomenini ahlâki ve üniversal bir platform içinde meziyet ve zaaflarıyla birlikte ele almak suretiyle doğru ve geçerli açıklamalara dayalı sistemler meydana getirmişlerdir.

Özet İngilizce :

In the history of tought the number of people that their thoughts, ideas, messages, opinions and self-determinations which are effect the next period is very low. Nurettin Topçu and Rumi are two Turkish-Islamic thinkers which with their life styles and also whith their works of art and original ideas that have left to the next showed that they were men of thought and action which embraced all humanity with their effects continue to the present day. These thinkers have struggled for their entire life to create a moral individual and society and wanted from human being to participate actively with thought and morality to the constantly changing and evolving universe. They (Mevla-na and Topçu) identified the physical and metaphysical dimensions of human phenomenon with its merits and weaknesses in moral and universal platform and formed systems that based on accurate and valid explanations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :