Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mısır üniversitelerinde türkoloji çalışmaları

Yazar kurumları :
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Mısır üniversitelerinde Türkoloji ile ilgili çalışmalar, genel anlamda Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları bünyesinde yürütülmektedir. Muhtevaları göz önünde bulundurulduğunda, çalışmaların dil ve edebiyatla sınırlı olmadıkları; Türk tarihi, folkloru, sanatı hatta siyasetinin, bu bölümlerde görev yapan Mısırlı akademisyenlerin üzerinde çalıştıkları ilgi alanları olduğu görülmektedir. Bu makalede Mısır üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarındaki öğretim faaliyetleri ve ders içerikleri hakkındaki bilgilerin yanında, bu bölümlerde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir listesi verilmiştir. Ġlgili anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının Türkoloji'ye dâir kitap, makale, çeviri vb. çalışmalarının listesi bağlı oldukları üniversitelere göre ayrı ayrı sunulmuştur. Yapılan çalışmaların, şahıs, muhteva ve dönem itibariyle değerlendirmesi sonuç kısmında yer almıştır.

Özet İngilizce :

Turkish studies in Egyptian universities have been generally carried on in the Departments of Turkish Language and Literature. Considering their contents, one can say that these studies are not confined to Turkish language and literature, extending to Turkish history, Turkish folklore, Turkish arts and even Turkish politics. In this article, I will describe the teaching activities as well as the curricula and syllabuses in these departments and give a list of the masters and doctoral theses prepared there. The studies of the scholars working in these departments shall be listed according to their institutions. In the end, I will assess these studies in terms of their authors, contents, and periods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :