Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Michael sandel’in yükümsüz ben eleştirileri ve deontolojik liberal adaletin sınırları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Son birkaç on yıldır tekrar canlanan siyaset felsefesi alanındaki egemen tartışma, liberaller ile John Rawls'un hak temelli deontolojik liberalizmine karşı çıkan cemaatçiler arasında cereyan etmektedir. Liberal adaletin dayandığı birey anlayışında yoğunlaşan cemaatçi eleştiri, bireyin deontolojik tarzda anlaşılmasının bizatihi teorinin adalet hedefinin gerçekleştirilmesi önündeki engel olduğunu savun-maktadır. Çalışmamız özellikle M. Sandel'in geliştirdikleri olmak üzere, bu eleştirileri ele alacaktır.

Özet İngilizce :

The dominant debate in political philosophy that has revived in the last few decades has been between liberals and communiterians opposed to John Rawls's rights-based deontological libera-lism. The communiterian criticism dwelling on the idea of the self on which liberal justice is based maintains that deontoligical perception of the self is an obstacle in achieving the liberal justice. This article examines these criticisms, especially those articulated by M. Sandel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :