Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Londra da türklere ait dini organizasyonlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

İngiltere'de Türkiye ve Kıbrıs kökenli olmak üzere yadsınamayacak oranda Türk göçmen varlığı bulunmaktadır. Söz konusu bu Türk göçmenler, yaşam biçimlerindeki, deneyimlerindeki, düşüncele-rindeki, duygularındaki, ümitlerindeki, beklentilerindeki farklılaşmalar nedeniyle homojen bir yapı arz etmemektedir. Bu yüzden, Türk göçmenlerin faklı etnik, ideolojik, kültürel ve dinsel topluluklar halinde yaşadıkları gözlemlenmektedir. İngiltere'de yaşayan Türk göçmenler, bu ülke kanunlarının kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde bir araya gelerek çeşitli kültürel, sosyal, eğitsel ve dini amaçlı birçok sivil örgütlenmeler tesis etmişlerdir. Bu sivil organizasyonlar vasıtasıyla Türk göçmen-ler, hem yaşanılan ülkeye entegrasyon, hem de grupsal birlikteliklerinin korunması ve devam etti-rilmesi sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu makalede, Türk göçmenlerin çoğunluğunun (% 75'inin) Londra merkezde yaşamaları nedeniyle, Türklere ait daha çok dini merkezli faaliyet yürüten dokuz organizasyonun, kuruluş serüveni, hizmet alanları ve faali-yetleri ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The entity of immigrant populations of Turkish origin and Northern Cyprus descent in the United Kingdom constitutes a significant proportion. This migrant community has a non-homogeneous structure owing to differences in their life styles, experiences, ideas, feelings, hopes, expectations. Therefore, these Turkish immigrants are observed to have lived for a long time in the different ethnic, ideological, cultural, religious communities. The Turkish immigrants living in UK have estab-lished a number of non-governmental organizations working in cultural, social, educational and religious fields within the framework the legal rights granted to them by the hosting country. The Turkish immigrants, through these organizations, try to solve their problems coming out during the integration process, and keep their integrity, and ensure the continuity of their community. Taking into account the fact that the most of Turkish immigrants (% 75) are living in Central London, in this article, we will focus on the nine Turkish religious organizations established in London, espe-cially on their establishing processes, service field and main activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :