Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur an da geçen bazı yasakların [haramlar] mahiyeti üzerine

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Kur'an'da geçen bazı yasakların mahiyeti hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Genel olarak bakıldığında Kur'an'da haram kılma yetkisi Allah'a aittir. Bu yetki başkalarıyla payla-şılmaz. Bundan dolayı kendilerine birtakım yasaklamalar koyan ve haddi aşan kimseler eleştirilmiş-tir. Muhatapların davranışlarından dolayı bazı nesneler ve gıdalar yasaklanmıştır. Bu yasaklar özel-likle Yahudilerle ilgilidir. Yasaklamalar muhataba ceza vermeyi, imtihan etmeyi amaçlar. Bazı ya-saklar ise dini kimliğin pekiştirilmesini ve diğer dini gruplardan ayrışmayı ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

This article aims to examine the nature of some prohibitions in the Quran. In generally the authori-ty of prohibiting belongs to Allah. This authority doesn't be shared with anybody else. For this reason, people who prohibit something by themselves are criticized in the Quran by exceeding their own authority. Using some objects or eating some foods are forbidden in the history. Especially, those prohibitions are concerned with Jews. The aims of the prohibitions in the Quran are punishing or testing. However some prohibitions aim to strengthen the religious identity of the believers and separate them from other religious groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :