Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadınların hıristiyan misyon tarihindeki yeri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği üzere Hıristiyanlık, tabiatı itibariyle yayılmacı özelliğe sahip misyoner karakterli bir inanç olup bu karakteri gereği başlangıçtan itibaren erkek-kadın, tüm Hıristiyanlar, Hıristiyanlığı yaymak için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte ilk dönemden günümüze Hıristiyanlığın yayılışı ve Hıristiyan misyon tarihini ele alan kaynaklara bakıldığında Hıristiyan kadınların misyonerlik faaliyetlerindeki yeri ve rollerinin ihmal edildiği görülmektedir. Halbuki tarihsel süreç incelendiğinde kadınların Hıristiyanlığın başlangıç döneminden itibaren misyon sahasında yerlerini aldıklarını ve üstlendikleri bir takım sorumluluklarla Hıristiyanlığın yayılış sürecine önemli katkılar sağladıklarını söylemek mümkündür. Bu çalışmada, ilk dönemden başlayarak Hıristiyanlığın yayılış serüveni içerisinde kadın misyonerlerin yeri ve yürüttükleri faaliyetler üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

As is well known Christianity is a missionary religion with regard to its nature. Because of this feature man and women all Christians have worked very hard to spread their faith all over the world from the beginning of Christianity. However, when we look at the sources which deal with how Christianity has spread all over the world or the works which deal with the history of Christian mission we can see that the place and function of women missionaries has been underestimated up to the second half of the twentieth century. But it is quite possible to argue that women have contributed a lot to the extension of Christianity by having very critique responsibilities from the beginning of Christianity onwards. In this article we examine the place of women missionaries in the process of expansion of Christianity and their missionary activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :