Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam devletler hukukunda savaş esirlerine uygulanan yaptırımların analizi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
201
DOI :
Özet Türkçe :

İslam hukuku savaşı belirli şartlara bağladığı gibi hakkında hüküm verilinceye kadar geçen sürede savaş esirlerine iyi muamele edilmesi başta olmak üzere uygulanabilecek hukuki yaptırımları da düzenlemiştir. Bu çalışmamızda İslam hukuku tarafından savaş esirleri hakkında düzenlenen yaptırım alternatifleri ele alınmıştır. Savaş esirlerini hiç bir bedel almadan (menn) veya kurtuluş bedeli karşılığı salıverme (fidâ'), öldürme ya da köleleştirme seçeneklerinden oluşan bu yaptırımlar hak-kında İslam hukuk ekollerinin görüşleri incelenmiştir. Hukuk ekollerinin ön görülen yaptırımlar hakkında başvurdukları akli ve nakli deliller ortaya konularak analizi yapılmaya çalışılmıştır. İslam hukuk ekollerinin yaklaşım biçimleri arasındaki metodolojik farklılıklar gösterilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Islamic law not only establishes the parameters of warfare but also regulates the rules enforced for prisoners of war, one of which is about the fair treatment for prisoners during their sentences. In the article, we present the alternative sanctions supported by different schools of Islamic law such as murder, enslavement, emancipation of the prisoners in exchange for fidya (ransom) or setting them free without any compensation (menn). We put forward rational and transferable evidences supported by each approach. Finally we discuss the methodological differences among Islamic schools regarding the sanctions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :