Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inşâ-haber bağlamında kur an dilinin yapısı

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale belağatta kullanılan iki kavramdan yola çıkarak Kur'an dili ve anlatımı üzerine bazı de-ğerlendirmeleri içermektedir. İnşâ ve haber, belağatta sözün söylenme biçimini ele almaktadır. Bunlar, bir dilde bulunan ifade biçimlerinin veya hitap şekillerinin ayrımıyla ortaya çıkan bir kavram-laştırmadır. İnşâ, "manası lafzına bağlı [mukterin] olan cümle" veya "göndergesiyle [sözün nispeti] ilişkilendirilmesi hususunda bir dış varlığı olmayan kelama" denilmektedir. Bu açıdan Kur'an diline bakıldığı zaman inşâî bir karakterde olduğu söylenebilir. Bundan dolayı Kur'an'ın ifade ve anlatım biçimlerinde, içerik ve söyleyiş birbirinin ayrılmaz parçalarıdır.

Özet İngilizce :

This article contains some evaluations on the Quranic language and expression by moving from two concepts used in rhetoric. Inshā and habar deal with the way of word's being uttered in rhetoric. These are conceptualisations that appear with the distinction of expression form or adressing forms. Insa means sentence whose meaning is tied to its utterance or means utterance (kalam) which has no external referance. When we look at Quranic language from this point its said that it has ınshâî character. For this reason, in the forms of Quranic utterance and expression styles, content and utterance are inseparable parts of each other.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :