Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hıristiyan teolojisinde deccal ve yecüc - mecüc kavramları üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Dinlerin çoğunda yer alan eskatolojik 'kötü şahıs' ya da 'kötü millet' karakterleri, Yahudilik, Hıristi-yanlık ve İslam geleneklerinde Deccal ve Yecüc – Mecüc beklentisi şeklinde kendisini gösterir. Hıris-tiyanlığın bu konudaki beklentisi, Yahudi geleneği ile yakından ilgilidir. Hıristiyanlık, kuruluş ve kurumsallaşma aşamasında bu tiplemeleri genellikle Yahudilik içerisinde aramıştır. Fakat bu görüş zamanla değişti. Hıristiyan eskatolojisinin tarihi seyrinin Yahudi eskatolojisi bağlamında ele alınma-sı, İslam geleneğindeki benzer kavramları da izah etmeye ışık tutacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The eschatological characters of false person or people in the most religions are observed as expectation of Antichrist and Gog and Magog in the traditions of Judaism, Christianity and Islam. The expectation of Christianity on that issue is related to tradion of Judaism closely. During the process of founding and being institutional the Christianity looked for that characters among the Jews. But this viewpoint changed in the following process. It will be illuminating on explanation similar concepts in Islamic tradition by dealing with the historical process of Christian eschatology in the context of Jewish eschatology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :