Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haberî sıfatlara dair rivayetlerin te’vîl yoluyla çözümü bağlamında râzî’nin esâsu’t-takdîs adlı eseri

Yazar kurumları :
Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
223
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'an'daki bazı müteşâbih ayetler ve hadislerdeki birtakım ihtilaflı gözüken rivâyetler, zâhir lafızla-rıyla değerlendirildiğinde değişik problemlere sebep olmaktadır. İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında bazı fikrî münakaşalara sebep olan bu ayet ve hadisleri çözüme kavuşturmak için İslam bilginleri birtakım metotlar geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de te'vîl'dir. Te'vîl metodunun uygulanıp uygulanmamasında, farklı düşüncelerin çıkmasına sebep olan en bariz alanlardan biri, hem müteşâbih ayetleri ve ihtilaflı hadisleri içeren, hem de Arap dilinin anlatım özelliklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı haberî sıfatlar konusudur. İşte, bu çalışmada Râzî'nin (ö.606) "Esâsu't-Takdîs" adlı eserinde haberî sıfatları te'vîl metodu ile yorumlaması konu edilmiştir.

Özet İngilizce :

Some allegorical verses in the Quran and some of the disputed narrations in the Hadith are prob-lematic when interpreted literally. In order to resolve such disputes, Muslim scholars have develo-ped certain methods, one of which is ta'wil. "Reported attributes" is one of the well-known issues that give rise to various thoughts in the implementation of ta'wil method, whether it should be used or not. Because that issue, not only involves allegorical verses and disputed hadith but also exposi-tory qualities of Arabic language extensively used in it. This study deals with Razi's (d.606) interp-retation of "reported attributes" with the ta'wil method in his work al-Asas al-Takdith.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :