Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enzelnâ el-hadîd [el-hadid 57/25] ifadesinin tercüme ve yorumları üzerine bazı değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Hadid suresinin 25. ayetinde geçen "enzelnâ el-hadîd" ifadesinden yola çıkarak demirin hakikat anlamında gökten indirilip indirilmediğini ele almaktadır. Konu ele alınırken "inzal" kelimesinin diğer kullanımları değerlendirilmiştir. "İndirmek" kelimesi genellikle kullanıldığı bağlama göre yaratmak, bahşetmek, hakiki anlamda ise indirmek anlamına gelmektedir. Bahsedilen ayette Demir, "inzal" kelimesinin diğer kullanımlarında olduğu gibi hakiki anlamda gökten indirilen bir nesne olmayıp Allah tarafından insanlar için bahşedilen, yaratılan bir nesnedir. Bazı iddialara göre bu ayet bilimsel bir gerçekliğe atıf yapmaktadır. "İnzal" kelimesinin diğer kullanımları bu ifadenin bilimsel bir gerçekliğe atıf yapmadığını gösterir. Çünkü bu görüşü savunanlar "hayvanlardan sekiz çift" indirilmesinden bahseden ayet hakkında susmaktadırlar. Dolayısıyla demirin hakikat anlamında gökten indirildiğini söylemek "inzal" kelimesinin diğer kullanımlarıyla çelişmektedir.

Özet İngilizce :

By moving the expression 'we brought down iron' of 25th verse of the Hadid surah this article investigates whether iron was brought down from sky. In the investigation, other uses of the expression "to bring down" was evaluated. Generally, the expression "to bring down", according to its context, means "to create" "to bestow" but literally it means 'to bring down'. According to me in the verse mentioned, "we brought down iron" statement doesn't express a literal meaning. The iron is a thing bestowed upon people by Allah. According to some assertions, this verse implies a scientific reality. Considering with the other usages of the word inzal, we can say that this expression doesn't refer to a scientific reality. Because advocators of this scientific view never said anything about the 6th of the Zumar surah which mentions Allah brought down of 'cattle eight of kind'. Consequently, to claim that the iron- in the literal sense- was brought down form sky contradicts with the other usages of the word inzal.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :