Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endülüs tefsîr kültürü

Yazar kurumları :
Bayburt Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Endülüs tefsir kültürünü ele almayı amaçladığımız bu makalede, bölgede oluşan tefsîr anlayışını genel hatlarıyla şu sorulara cevap arayarak ele almak istiyoruz: Endülüs'te tefsîr nasıl ve ne zaman başladı? Endülüs'te tefsîrin öncüleri kimlerdi? Endülüs'te tefsîrin kaynakları nelerdi? Bölge müfessirleri eserlerinde daha çok hangi Tefsîr kitaplarına başvuruyorlardı? Bölgede yaygın olan tefsîr usûlü nasıldı? Çeşitli tefsîr yönelişlerinden hangilerine daha çok ilgi duyuyorlardı? Bölge tefsîrinin özellikle-ri nelerdi? Endülüs'teki tefsîr anlayışı, diğer İslâm bölgelerinden farklılık arz ediyor muydu? Arz ediyor idiyse bunlar nelerdi? Ve son olarak Endülüs, bütün yönleriyle tefsîrde bir ekol oluşturabildi mi?

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, that we aim to examine the Qur'an exegesis culture in Andalusia, we want to handle the perception of Qur'an exegesis by searching answers for the following questions in general terms: How and when the Qur'an exegesis started in Andalusia? Who were the pioneers of the exegesis in Andalusia? What were the references of the exegesis in Andalusia? Which tafsirs were the exegesis in the region referring to? What was the methodology of exegesis in the region? Which procedure were commentators interested in among the assorted commentary drifts? What were the characteristics of interpretation in the region? Was there any difference in understanding of the Qur'an exegesis in Andalusia by comparison with other Islamic regions? If it was so, what were they? And finally, could Andalus create a school in tafsir in every respect?

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :